Cenovnik vulkanizerskih usluga

Informacije

Cenovnik vulkanizerskih usluga

Putnička vozila

  Opis usluge MP Cena
 

DO 14"

 
B568 PUT-MONTAŽA-DEMONTAŽA GUME NA FELNU - DO 14" 250,00 Din
B569 PUT-BALANSIRANJE GUME - DO 14" 250,00 Din
B570 PUT-SKIDANJE-NAMEŠTANJE GUME NA VOZILO - DO 14" 150,00 Din
B571 PUT-KOMPLET MONT. I BALANS GUME - DO 14" 750,00 Din
B617 VENTIL TL 412-414 100,00 Din
B619 ČEPOVANJE TL GUME PUT/SUV/VAN - 14" 300,00 Din
 

15"-17"

 
B574 PUT-MONTAŽA-DEMONTAŽA GUME NA FELNU - 15"-17" 250,00 Din
B575 PUT-BALANSIRANJE GUME  15"-17" 450,00 Din
B576 PUT-SKIDANJE-NAMEŠTANJE GUME NA VOZILO  15"-17" 200,00 Din
B577 PUT-KOMPLET MONT. I BALANS GUME 15"-17" 900,00 Din
B579 PUT-KRPLJENJE UNUTRAŠNJE GUME 15"-17" 180,00 Din
B617 VENTIL TL 412-414 100,00 Din
B620 ČEPOVANJE TL GUME PUT/SUV/VAN - 15-17" 350,00 Din
 

18"-19"

 
B586 PUT-MONTAŽA-DEMONTAŽA GUME NA FELNU 18"-19" 300,00 Din
B587 PUT-BALANSIRANJE GUME 18"-19" 1.050,00 Din
B588 PUT-SKIDANJE-NAMEŠTANJE GUME NA VOZILO 18"-19" 200,00 Din
B589 PUT-KOMPLET MONT. I BALANS GUME 18"-19" 1.500,00 Din
B617 VENTIL TL 412-414 100,00 Din
B621 ČEPOVANJE TL GUME PUT/SUV  18"-19" 400,00 Din
 

20"-26"

 
B591 PUT-MONTAŽA-DEMONTAŽA GUME NA FELNU 20"-26" 500,00 Din
B592 PUT-BALANSIRANJE GUME 20"-26" 1.440,00 Din
B593 PUT-SKIDANJE-NAMEŠTANJE GUME NA VOZILO 20"-26" 300,00 Din
B594 PUT-KOMPLET MONT. I BALANS GUME 20"-26" 2400,00 Din
B617 VENTIL TL 412-414 100,00 Din
B622 ČEPOVANJE TL GUME PUT/SUV 20"-26" 500,00 Din
 

RUN ON FLAT

 
B601 R-F KOMPLET MONT. I BALANS GUME 15"-17" 1.500,00 Din
B602 R-F KOMPLET MONT. I BALANS GUME 18"-19" 2.000,00 Din
B603 R-F KOMPLET MONT. I BALANS GUME 20"-22" 2.000,00 Din
B604 R-F KOMPLET MONT. I BALANS GUME 23"-26" 2.500,00 Din
 

BLINDIRANA VOZILA

 
B605 BLIND KOMPLET MONT. I BALANS GUME 15"-17" 3.000,00 Din
B606 BLIND KOMPLET MONT. I BALANS GUME 18"-19" 4.000,00 Din
B607 BLIND KOMPLET MONT. I BALANS GUME 20"-22" 5.000,00 Din
 

PEUGEOT-CITROEN BEZ CENTRALNE RUPE

 
B608 PEU.-CIT.BALANSIRANJE GUME BEZ CENT.RUPE - 13-15" 400,00 Din
B610 PEU.-CIT.BALANSIRANJE GUME BEZ CENT.RUPE 16"-17" 600,00 Din
B611 PEU.-CIT.BALANSIRANJE GUME BEZ CENT.RUPE 18"-20" 700,00 Din
B612 PEU.-CIT.KOMP. MONT. I BALANS GUME BEZ CENT.RUPE - DO 14" 780,00 Din
B613 PEU.-CIT.KOMP. MONT. I BALANS GUME BEZ CENT.RUPE 15" 890,00 Din
B614 PEU.-CIT.KOMP. MONT. I BALANS GUME BEZ CENT.RUPE 16"-17" 1000,00 Din
B615 PEU.-CIT.KOMP. MONT. I BALANS GUME BEZ CENT.RUPE 18"-20" 1.250,00 Din
 

OSTALE USLUGE

 
B616 SKIDANJE-NAMEŠTANJE TOČKA STRANKE PUT/SUV/VAN 200,00 Din
B617 VENTIL TL 412-414 100,00 Din
B618 ČUVANJE GUMA-MESEČNO PO KOMADU 150,00 Din
B619 ČEPOVANJE TL GUME PUT/SUV/VAN - 15" 300,00 Din
B620 ČEPOVANJE TL GUME PUT/SUV/VAN 16"-17" 350,00 Din
B621 ČEPOVANJE TL GUME PUT/SUV  18"-19" 400,00 Din
B623 ČEPOVANJE TL GUME PUT/SUV 20"-26" 600,00 Din
B624 BRUŠENJE I PRESOVANJE FLEKE  PUT/SUV/VAN - DO 14" 250,00 Din
B625 BRUŠENJE I PRESOVANJE FLEKE PUT/SUV/VAN 15"-17" 300,00 Din
B626 BRUŠENJE I PRESOVANJE FLEKE PUT/SUV  18"- 22" 400,00 Din
B627 TOPLA FLEKA PUT/SUV/VAN - DO 14" 300,00 Din
B628 TOPLA FLEKA PUT/SUV/VAN 15"-17" 350,00 Din
B629 TOPLA FLEKA PUT/SUV  18"- 22" 400,00 Din
B630 FLEKA 110 TL 230,00 Din
B631 FLEKA 112 TL 300,00 Din
B632 FLEKA 114 TL 350,00 Din
B633 FLEKA 120 TL 380,00 Din
B634 FLEKA UP3 230,00 Din
B635 FLEKA UP4 300,00 Din
B636 FLEKA UP5 350,00 Din
B637FLEKA UP6380,00 Din

Poluteretna vozila

 

  Opis usluge MP Cena
 

DO 14"

 
B638 VAN-MONTAŽA-DEMONTAŽA GUME NA FELNU - DO 14" 200,00 Din
B639 VAN-BALANSIRANJE GUME - DO 14" 400,00 Din
B640 VAN-SKIDANJE-NAMEŠTANJE GUME NA VOZILO - DO 14" 150,00 Din
B641 VAN-KOMPLET MONT. I BALANS GUME - DO 14" 900,00 Din
B643 VAN-KRPLJENJE UNUTRAŠNJE GUME - DO 14" 180,00 Din
B617 VENTIL TL 412-414 100,00 Din
B619 ČEPOVANJE TL GUME PUT/SUV/VAN - 14" 300,00 Din
 

15"-17"

 
B644 VAN-MONTAŽA-DEMONTAŽA GUME NA FELNU 15"-17" 450,00 Din
B645 VAN-BALANSIRANJE GUME 15"-17" 750,00 Din
B646 VAN-SKIDANJE-NAMEŠTANJE GUME NA VOZILO 15"-17" 300,00 Din
B647 VAN-KOMPLET MONT. I BALANS GUME 15"-17" 1.500,00 Din
B649 VAN-KRPLJENJE UNUTRAŠNJE GUME 15"-17" 270,00 Din
B617 VENTIL TL 412-414 100,00 Din
B620 ČEPOVANJE TL GUME PUT/SUV/VAN 15"-17" 350,00 Din

4X4 (SUV) vozila

 

  Opis usluge MP Cena
 

 15"-17"

 
B650 SUV-MONTAŽA-DEMONTAŽA GUME NA FELNU -15"-17" 250,00 Din
B651 SUV-BALANSIRANJE GUME -15"-17" 700,00 Din
B652 SUV-SKIDANJE-NAMEŠTANJE GUME NA VOZILO -15"-17" 200,00 Din
B653 SUV-KOMPLET MONT. I BALANS GUME -15"-17" 1.200,00 Din
B655 SUV-KRPLJENJE UNUTRAŠNJE GUME -15"-17" 200,00 Din
B617 VENTIL TL 412-414 100,00 Din
B620 ČEPOVANJE TL GUME PUT/SUV/VAN - 15-17" 350,00 Din
 


 

18"-19"

 
B656 SUV-MONTAŽA-DEMONTAŽA GUME NA FELNU -18"-19"
400,00 Din
B657 SUV-BALANSIRANJE GUME - 18"-19"
1.050,00 Din
B658 SUV-SKIDANJE-NAMEŠTANJE GUME NA VOZILO - 18"-19"  250,00 Din
B659 SUV-KOMPLET MONT. I BALANS GUME - 18"-19" 1.500,00 Din
B621 ČEPOVANJE TL GUME PUT/SUV  - 18"-19" 400,00 Din 

20"-26"

 
B662 SUV-MONTAŽA-DEMONTAŽA GUME NA FELNU 20"-26" 500,00 Din
B663 SUV-BALANSIRANJE GUME 20"-26" 1.500,00 Din
B664 SUV-SKIDANJE-NAMEŠTANJE GUME NA VOZILO 20"-26" 300,00 Din
B665 SUV-KOMPLET MONT. I BALANS GUME 20"-26" 2.400,00 Din
B617 VENTIL TL 412-414 100,00 Din
B621 ČEPOVANJE TL GUME PUT/SUV 20"-26" 400,00 Din


Teretna vozila i autobusi

 

  Opis usluge MP Cena
B677 TER-SKIDANJE-NAMEŠTANJE GUME NA VOZILO 17.5"-24.5" 1.000,00 Din
B678 TER-MONTAŽA-DEMONTAŽA GUME NA FELNU 17.5"-24.5" 1.000,00 Din
B679 TER-MONTAŽA-DEMONTAŽA GUME 20" OBRUČ 1.200,00 Din
B680 TER-BALANSIRANJE GUME ČEL. FEL. 17.5"-24.5" 2.000,00 Din
B681 TER-BALANSIRANJE GUME ALU. FEL. 17.5"-24.5" 2.600,00 Din
B683 TER-VENTIL TUBELESS-STANDARDNI 700,00 Din
B684 TER-SKIDANJE-NAMEŠTANJE TOČKA STRANKE 17.5"-24.5" 700,00 Din
B685 TER-POPRAVKA TL-GUME (PROBOJ) 17.5"-24.5" 1.000,00 Din

Građevinska i damper vozila

 

  Opis usluge MP Cena
B686 MGM-SKIDANJE-NAMEŠTANJE GUME NA VOZILO - DO 20" 1300,00 Din
B687 MGM-MONTAŽA-DEMONTAŽA GUME NA FELNU - DO 20" 2300,00 Din
B688 DAM-SKIDANJE-NAMEŠTANJE GUME NA VOZILO 20.5"-25" 2000,00 Din
B689 DAM-MONTAŽA-DEMONTAŽA GUME NA FELNU 20.5"-25" 5000,00 Din
B690 DAM-KRPLJENJE UNUTRAŠNJE GUME 20.5"-25" 2000,00 Din
B691 DAM-SKIDANJE-NAMEŠTANJE GUME NA VOZILO 26" 2500,00 Din
B692 DAM-MONTAŽA-DEMONTAŽA GUME NA FELNU 26" 7000,00 Din
B693 DAM-SKIDANJE-NAMEŠTANJE GUME NA VOZILO 35" 4000,00 Din
B694 DAM-MONTAŽA-DEMONTAŽA GUME NA FELNU 35" 22000,00 Din
B695 DAM-KRPLJENJE UNUTRAŠNJE GUME 1000,00 Din
B696 DAM-TUBELESS VENTIL 2500,00 Din

Traktori

 

  Opis usluge MP Cena
B697 TRA-SKIDANJE-NAMEŠTANJE GUME NA VOZILO 1200,00 Din
B698 TRA-MONTAŽA-DEMONTAŽA GUME NA FELNU 1200,00 Din
B699 TRA-KRPLJENJE UNUTRAŠNJE GUME 600,00 Din
B700 VIL-SKIDANJE-NAMEŠTANJE GUME NA VOZILO 600,00 Din
B701 VIL-MONTAŽA-DEMONTAŽA GUME NA FELNU 1000,00 Din
B702 VIL-KRPLJENJE UNUTRAŠNJE GUME 600,00 Din

Moto gume

 

  Opis usluge MP Cena
B703 MOT-SKIDANJE-NAMEŠTANJE GUME 1500,00 Din
B704 MOT-MONTAŽA-DEMONTAŽA GUME NA FELNU 1000,00 Din
B705 MOT-BALANSIRANJE GUME 1000,00 Din
B706 MOT-KOMPLET MONT. I BALANS GUME 3000,00 Din